Handelsbetingelser

 

Salgs- og leveringsbetingelser for Odense Bulldogs ApS

1.           INDLEDNING

2.           PRISER OG BETALING

3.           ORDRE

4.           PRODUKTINFORMATION

5.           LEVERING/FORSENDELSE

6.           LEVERINGSTID

7.           SÆSONKORT PÅ ABONNEMENT

 

 

  • Sæsonkort på abonnement løber på ubestemt tid indtil kundens opsigelse. Kunden behøves derfor ikke gentegne sæsonkortet hver sæson.
  • Ved oprettelse af sæsonkort på abonnement er kunden underlagt en bindingsperiode. Kunden kan opsige med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter abonnementets oprettelse. Opsigelse skal ske til Odense Bulldogs på e-mail kontakt@bulldogs.dk
  • Betaling af sæsonkort på abonnement betales i alle årets 12 måneder, også selvom der ikke spilles kampe i alle måneder. Dette skyldes, at den samlede pris på sæsonkortet er fordelt på alle årets 12 måneder, og kunden betaler derfor samme ydelse hver måned. Første betaling sker samme dag som kunden opretter sit abonnement. Oprettes abonnement den 5. i måneden, vil betaling derefter blive trukket den 5. i hver måned.
  • Sæsonkort på abonnement kan som udgangspunkt tegnes hele kalenderåret, men Odense Bulldogs forbeholder sig retten til at suspendere muligheden for at tegne nye abonnementer i visse perioder på året.
  • Såfremt kunden ikke betaler den månedlige abonnementsydelse til forfaldstid, forbeholder Odense Bulldogs sig retten til midlertidigt at spærre adgang til kampe for det pågældende sæsonkort, indtil alle skyldige abonnementsbetalinger inkl. eventuelle renter eller rykkergebyrer efter dansk rets almindelige regler er betalt. Hvis en restance for manglende betaling af sæsonkort på abonnement ikke er betalt senest 10 dage efter skriftligt påkrav om betaling, kan Odense Bulldogs vælge at hæve abonnementet med øjeblikkelig virkning.
  • Har kunden tegnet et abonnement, som ikke er opsagt, og fornyer kunden det til abonnementet tilknyttede betalingskort, fortsætter abonnementsbetalingen på det fornyede betalingskort. Dette gælder kun fornyelse af samme betalingskort. Hvis kundens tilmeldte betalingskort lukkes, udløber eller lign. uden af kortet fornyes, er det kundens ansvar at rettidigt at tilmelde betaling med et nyt betalingskort eller et andet af Odense Bulldogs accepteret betalingsmiddel. Kunden accepterer at Odense Bulldogs løbende indhenter opdaterede oplysninger til brug herfor fra kortudbyderen.
  • Såfremt prisen på sæsonkort på abonnement stiger, er kunden berettiget til at opsige abonnementet uden varsel til udgangen af den løbende abonnementsperiode, som kunden på det tidspunkt allerede har betalt for. I denne situation er kunden ikke bundet af bindingsperiode eller varsel som anført i jf. ovenfor. Kunden kan ikke opsige efter dette punkt, såfremt prisen på abonnementet bliver billigere.

8.           UNLIMITED HOCKEY

9.           BILLETTER

10.        FORTRYDELSESRET

11.        REKLAMATIONER

12.        ANSVAR

13.        TVISTER

Nævnenes Hus,

Toldboden 2,

8800 Viborg.

Du kan oprette en klagesag via deres netportal www.naevneneshus.dk

 

 

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra d. 3. juni 2024.